PSS Securitas logotype
Østfold · Østfold

Vil du være med å bidra til et trygt og trivelig uteliv?

Hvilke arbeidstider vil du være ledig for?

Personlige opplysninger

Jeg har lest Personvernerklæring og bekrefter at PSS Securitas kan lagre personopplysningene mine med det formål om å behandle jobbsøknader som jeg sender.